Uncategorized

5 Articles

مادر زهرا بنی یعقوب :چرا کسی به داد ما نمی رسد؟

بعد از چند هفته ای که از خانواده دکتر زهرا بی خبر بودم بالاخره موفق شدم خبری از آنها بگیرم.صدای پدرش از قبل گرفته تر شده بود و با حزن بیشتری حرف می زد.همیشه انگار صدایش بغض آلود است.چند روز پیش ،رحیم ،برادر بزگ زهرا به من گفته بود که اصلا حال پدر و مادرم خوب نیست. […]