Unggulan

4 Articles

از منطق شادی صدرمی ترسم

مقاله شادی صدر را که از دوستان قدیمی و عزیزم است ،خواندم و همینطور پاسخ های مخالف و موافقی را که دیگر دوستان عزیزم نوشته بودند . به نظرم آمد تقریبا هرچه لازم بوده ،مخالفان و موافقانش در این باره گفته اند.بسیاری از نکاتی را که می خواستم بگویم در نوشته ها یافت می شود و از […]

وقتی تحمل آزادی سخت می شود

دو روز است که از اوین آمده ام بیرون.شصت شب گذشته اش را در بند 209 اوین خوابیده ام و چقدر خواب در آنجا راحت تر از خوابیدن در اینجاست.چون در میان دوستان زندانی ات بودی .در کنار شیوا نظر آهاری و سعیده کردی نژاد .چون می دانستی کمی آنسوتر سمیه و مهسا و زهرا […]

گوشه هایی از زندگی نسرین ستوده

مدرسه فمنیستی: نسرین ستوده، وکیل و فعال جنبش زنان، نامی آشنا برای تمام فعالان زن به هنگام گرفتاری در زندان است. او در سال 1342 در تهران متولد شد، بعد از اخذ مدرک کارشناسی حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی، در سال 1370 فعالیت مطبوعاتی خود را با نشریه “دریچه گفتگو” آغاز می کند […]